Προτείνετε το σε έναν φίλο

ΔΑΒΙΔ

Ένα πολύ καλό μέσον για να διδάξετε στα παιδιά το σεβασμό και την αγάπη που πρέπει να έχουν για τον Θεό είναι ιστορία του Δαβίδ!
David 1