Προτείνετε το σε έναν φίλο

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ

Μέσα απ’ αυτές τις συναρπαστικές ιστορίες του Ιησού του Ναυή και της κατάκτησης της γης της επαγγελίας, τα παιδιά μαθαίνουν να νικούν τους «γίγαντες» που συναντούν στη ζωή τους.
Ihsous tou Navi