Προτείνετε το σε έναν φίλο

ΜΩΥΣΗΣ 2

Χρησιμοποιήστε τη σειρά των έξι μαθημάτων για να παροτρύνετε τα παιδιά να δοξάζουν και να υπακούν τον Θεό.
Moses-nomothetis