Προτείνετε το σε έναν φίλο

ΚΟΡΡΗ ΤΕΝ ΜΠΟΥΜ

Η Κόρρη Τεν Μπουμ παρέμεινε πιστή στον Θεό παρά τον τρόμο του β’ παγκοσμίου πολέμου.
Corrie ten Boom